Polyester Breiglas

Mục tiêu của Vetroasfalto trong quá trình hiện thực hóa và nghiên cứu màng bitum polymer này là sự kết hợp giữa sự không thỏa hiệp, chi phí thấp và hiệu suất cao.

Mô tả

Hợp chất Breiglas

Hợp chất bitum polymer là kết quả của một công thức hóa học cụ thể được hình thành để đáp ứng nhu cầu của sản phẩm chất lượng cao.

Nhờ có sự lựa chọn tỉ mỉ các nguyên liệu thô và kiểm soát nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất, chất lượng bền bỉ của sản phẩm được bảo đảm.

Vật liệu gia cố Breiglas

Vật liệu gia cố của loạt sản phẩm Breiglas đại diện cho những thành tựu phát triển nhất của công nghệ hiện đại và khi được kết hợp đầy đủ, nó có thể đáp ứng mọi nhu cầu chống thấm cụ thể.

Vật liệu gia cố được đặc trưng bởi:

  • Khả năng tương thích với hợp chất
  • Độ bền hoàn hảo
  • Không phân tách lớp
  • Khả năng ổn định kích thước hoàn hảo
  • Khả năng linh hoạt và đàn hồi cao
  • Đặc tính chịu kéo, chống xé, chống thủng và chống võng xệ.

 

LỚP HOÀN THIỆN CUỐI

 

MẶT DƯỚI LỚP HOÀN THIỆN

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Download

Breiglas Polyester Mineral Download (32.2 KB)
Breiglas Polyester Plain Download (23.0 KB)